top of page

Gebruiksvoorwaarden
Seed:Iedereen kan de app plannen 
(alleen voor Android)

Seed:Iedereen kan gebruiksvoorwaarden plannen

Ingangsdatum: 1 november 2021

 

Welkom bij Zaad. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en regelen uw gebruik van onze mobiele applicatie (de "app") en zijn ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door Seed:Everyone Can Plan te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

Seed:Everyone Can Plan, Inc. en elke opvolgende entiteit (hierna "Seed:Everyone Can Plan", "wij" of "ons" genoemd), biedt een verscheidenheid aan inhoud via de Seed:Everyone Can Plan-app (gezamenlijk, de diensten").

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE IN ARTIKEL 14. DEZE BEPALING IS INVLOED OP UW RECHTEN OM GESCHILLEN MET Seed op te lossen:Iedereen kan plannen EN U MOET DEZE ZORGVULDIG BEKIJKEN. UW KEUZE OM EEN ACCOUNT TE ONDERHOUDEN, TOEGANG TE KRIJGEN OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN (ONGEACHT OF U EEN ACCOUNT BIJ ONS AANMAAKT) VORMT UW AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN ONZE  PRIVACYBELEID , DAT IS OPGENOMEN IN DE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DE VOORWAARDEN, DAN MAG U ONZE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

Houd er rekening mee dat de samenvattingen in gearceerde vakken boven aan de meeste secties zijn bedoeld om de voorwaarden begrijpelijker te maken. In het geval van een conflict tussen een samenvatting en een sectie van de Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.

Neem dan gerust contact met ons op via onze  Ondersteuningsteam  als u vragen of suggesties heeft.

1. Gebruik van de Diensten en Uw Account

1.1 Service-updates, wijzigingen en beperkingen

Onze diensten evolueren voortdurend. Met de lancering van nieuwe producten, services en functies hebben we de flexibiliteit nodig om wijzigingen aan te brengen, limieten op te leggen en af en toe bepaalde Services op te schorten of te beëindigen. We kunnen ook onze Services bijwerken, die mogelijk niet goed werken als u de updates niet installeert.

De Services veranderen regelmatig en hun vorm en functionaliteit kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

We kunnen updates (inclusief automatische updates) voor bepaalde Services leveren als en wanneer we dat nodig achten. Dit kunnen upgrades, aanpassingen, bugfixes, patches en andere foutcorrecties en/of nieuwe functies zijn (gezamenlijk "Updates"). Bepaalde delen van onze Services werken mogelijk niet goed als u niet alle Updates installeert. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services mogelijk niet correct werken als u dergelijke Updates niet toestaat en u stemt uitdrukkelijk in met automatische Updates. Verder gaat u ermee akkoord dat de Voorwaarden (en eventuele aanvullende wijzigingen daarvan) van toepassing zijn op alle Updates van de Services. We kunnen een of alle Services op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een product, functie, database of Content. Bovendien zijn we niet verplicht om updates te verstrekken of om bepaalde functies of functionaliteit van een service te blijven leveren of inschakelen. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde Services of uw toegang tot een deel van of alle Services beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

1.2 Beveiliging

Laat het ons meteen weten als je denkt dat je account is gehackt of gecompromitteerd.

We geven om de veiligheid van onze gebruikers. Hoewel we er hard aan werken om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, door gebruikers gegenereerde inhoud en account te beschermen, kunnen we niet garanderen dat onbevoegde derden onze beveiligingsmaatregelen niet kunnen omzeilen. Breng ons op de hoogte  Ondersteuningsteam  onmiddellijk van enige feitelijke of vermoedelijke inbreuk op of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account.

2. Eigendom en gebruik van inhoud

2.1 Definities

Inhoud is wat in de app wordt weergegeven wanneer u onze Services gebruikt. Door gebruikers gegenereerde inhoud is alle inhoud die door u of andere gebruikers is gemaakt, en Seed:Everyone Can Plan-inhoud is alle andere inhoud.

 

2.2 Eigendom

U bezit de inhoud die u maakt en wij zijn eigenaar van de inhoud die we maken.

Alle Seed:Everyone Can Plan-inhoud en alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op de Services zijn eigendom van Seed:Everyone Can Plan. U stemt ermee in het materiaal dat via de Services wordt gepresenteerd niet te dupliceren, te publiceren, weer te geven, te distribueren, aan te passen of er afgeleide werken van te maken, tenzij specifiek schriftelijk door ons geautoriseerd.

2.3 Onze licentie aan u

Je bent welkom om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Seed:Everyone Can Plan Content en Services. We werken er hard aan om onze gebruikers een geweldige ervaring te bieden, dus respecteer onze intellectuele eigendomsrechten en gebruik de Seed:Everyone Can Plan Content en Services alleen zoals bedoeld. Dit omvat het niet gebruiken van Seed:Everyone Can Plan Content of Services voor commerciële doeleinden zonder onze toestemming. 

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkt, herroepbaar, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie voor toegang tot en gebruik van de Services en Seed:Everyone Can Plan Content voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u niet (en geen derde partij toestaat) enig recht in het Seed te kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, reverse-engineering toe te passen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, een zekerheidsbelang te verlenen in, over te dragen of anderszins commercieel te exploiteren :Iedereen kan inhoud of services plannen.

 

2.4 Richtlijnen voor acceptabel gebruik

2.4.1 Seed: iedereen kan inhoud plannen. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving of geautoriseerd door Seed:Everyone Can Plan, stemt u ermee in de Services, de software van de Services of een Seed niet te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren: Iedereen kan inhoud die wordt aangeboden als onderdeel van de Services (anders dan door gebruikers gegenereerde inhoud), geheel of gedeeltelijk plannen. U mag Seed:Everyone Can Plan Content niet downloaden, kopiëren of opslaan, behalve (i) zoals uitdrukkelijk toegestaan door de functionaliteit van bepaalde Services zoals bepaald in de specifieke richtlijnen en/of aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die Services, of (ii) uitsluitend voor persoonlijk gebruik of uw administratie.

2.4.2 Commercieel gebruik van de Diensten. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Diensten (anders dan bepaalde Commerciële Tools) niet gebruiken om een product of dienst te verkopen, het verkeer naar uw eigen website of een website van een derde partij om commerciële redenen (zoals advertentieverkoop) te vergroten of anderszins enige inspanning te ondernemen die gericht is op het verkrijgen van winst. U mag bijvoorbeeld de resultaten van een zoekopdracht in de Services niet opnieuw formatteren en weergeven, of onze startpagina's of resultatenpagina's op uw website spiegelen. Bovendien zult u onze Diensten niet "meta-zoeken". Als u commercieel gebruik wilt maken van de Diensten anders dan via de Commerciële Tools, dient u vooraf een overeenkomst met ons aan te gaan om dit te doen. Door een van de Commerciële Tools te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die geselecteerde Services.

 

2.4.3 Koppeling naar de Diensten. Als u op uw website of app naar onze Services wilt linken, volg dan deze regels: (i) elke link naar de Services moet een tekstlink zijn die duidelijk is gemarkeerd met "Seed:Everyone Can Plan" (zonder het gebruik van andere handelsmerk, logo-auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom dat eigendom is van of wordt beheerd door Seed:Everyone Can Plan) of in een ander formaat dat door ons wordt bepaald, (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen de goodwill die is gekoppeld met onze merken, (iii) de link moet "verwijzen" naar de hoofddomeinnaam van de Services en niet naar andere pagina's binnen de Services, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de link mogen niet de valse schijn wekken die uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, gelieerd aan of geassocieerd met Seed:Everyone Can Plan, (v) indien geselecteerd, moet de link de Service op volledig scherm weergeven en niet binnen een "frame" op de linkende website of service, en (vi) behouden wij ons het recht voor om zijn toestemming voor: de link op elk moment en naar eigen goeddunken, en na onze kennisgeving aan u van een dergelijke intrekking van toestemming, stemt u ermee in de relevante link onmiddellijk te verwijderen.

 

3. Intellectuele eigendom/DMCA

We respecteren intellectuele eigendomsrechten. Als er iets mis is, stuur dan een e-mail met alle details naar  legal@everyonecanplan.com .

Als je van mening bent dat Seed:Everyone Can Plan Content inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk volgens de Amerikaanse of andere nationale wetgeving, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de contactgegevens die hierin worden verstrekt. Het is ons beleid om alle beschuldigingen van inbreuk die onder onze aandacht zijn gebracht, te onderzoeken. Geef ons de volgende informatie in uw melding van een vermoedelijke overtreding:

Identificatie van het materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt.

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, inclusief de locatie, met voldoende details zodat we het kunnen vinden en het bestaan ervan kunnen verifiëren.

Contactgegevens van de aanmeldende partij (de "Notificerende partij"), inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring dat de aanmeldende partij te goeder trouw meent dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet.

Een verklaring afgelegd op straffe van meineed dat de informatie in het bericht juist is en dat de Meldende partij bevoegd is om de klacht namens de eigenaar in te dienen.

Een elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop vermeend geschonden is.

Uw kennisgeving moet (elektronisch) worden ondertekend en moet als volgt worden geadresseerd: legal @everyonecanplan.com

 

Attn: DMCA-verzoeken

U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze sectie, uw kennisgeving mogelijk niet geldig is. Sommige informatie die in een kennisgeving van inbreuk wordt verstrekt, kan worden doorgestuurd naar de gebruiker die de vermeend inbreukmakende inhoud heeft geplaatst. In de VS kan op grond van Sectie 512(f) van de DMCA elke persoon die willens en wetens een onjuiste voorstelling van zaken geeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk worden gesteld. Alsjeblieft zie  www.copyright.gov  voor meer informatie over het voorbereiden van of reageren op een DMCA-melding en/of  www.uspto.gov/trademark  voor meer informatie over merkrechten.

4. Mobiele diensten

Hoewel we ernaar streven om de Services op veel platforms beschikbaar te maken, kunnen we niet garanderen dat de App compatibel is met uw apparaat (laat het ons echter weten als u een vraag of probleem heeft; we willen u helpen). Als u de App gebruikt, zijn uw standaard data- en berichttarieven van toepassing en gelden ook de regels van de app store van waaruit u downloadt.

4.1 Overwegingen voor draadloze provider en apparaat

Om onze app te gebruiken of te openen, hebt u een compatibel apparaat nodig. We kunnen niet garanderen dat de app compatibel is met of beschikbaar is op uw apparaat. Wij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van de App. De normale tarieven voor berichten, data en andere tarieven en vergoedingen van uw telefoonmaatschappij blijven echter van toepassing. Mogelijk moet u kosten betalen om toegang te krijgen tot bepaalde speciale functies en inhoud die zijn inbegrepen in onze Premium-abonnementen (zoals beschreven in sectie 7).

 

4.2 Licentie voor mobiele applicaties

We verlenen u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de App rechtstreeks gedownload van een legitieme marktplaats te gebruiken, uitsluitend in objectcode-indeling en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik voor wettige doeleinden. Met betrekking tot enige open source-code of code van derden die in de App kan zijn opgenomen, wordt dergelijke open source-code gedekt door de toepasselijke open source- of licentie-EULA van derden, indien van toepassing, die het gebruik van dergelijke code autoriseert.

4.3 App-winkels

Als u de App downloadt van een externe app store (de “App Provider”), erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

De Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen ons, en niet met de App Provider. Tussen Seed:Everyone Can Plan en de App Provider is Seed:Everyone Can Plan als enige verantwoordelijk voor zijn toepassingen;

De App Provider is niet verplicht om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de App;

In het geval dat de App niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, (i) kunt u de App Provider op de hoogte stellen en kan de App Provider de aankoopprijs voor de App aan u terugbetalen (indien van toepassing), (ii) tot het maximum voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Provider geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App, en (iii) alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet naleven van enige garantie zullen worden , zoals tussen Seed:Everyone Can Plan en de App Provider, de verantwoordelijkheid van Seed:Everyone Can Plan;

De App Provider is niet verantwoordelijk voor het behandelen van eventuele claims die u heeft met betrekking tot de App of uw bezit en gebruik van de App;

Als een derde partij beweert dat de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, zoals tussen de App-aanbieder en Seed:Everyone Can Plan, is Seed:Everyone Can Plan verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke claim voor zover vereist door deze Voorwaarden;

De App Provider en zijn dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op uw licentie voor de App. Na uw aanvaarding van deze voorwaarden heeft de app-aanbieder het recht (en wordt hij geacht het recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden met betrekking tot uw licentie van de app tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen; en

U moet ook voldoen aan alle toepasselijke servicevoorwaarden van derden bij het gebruik van de App.

5. Betaalde diensten

Als u ervoor kiest om u te abonneren op een van onze verbeterde, betaalde services zoals onze Premium-abonnementen, zijn dit de betalings- en factureringsvoorwaarden die van toepassing zijn. Betaalde services en facturering kunnen automatisch worden verlengd, tenzij u annuleert. U kunt op elk moment annuleren.

 

5.1 Betalingsvoorwaarden

We bieden bepaalde premiumversies van de Services (bijv. Premium-abonnementen) (de "Premium Services") tegen een vergoeding. Door u aan te melden voor en gebruik te maken van de Premium Services, gaat u akkoord met onze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die hier worden vermeld. U stemt er ook mee in afstand te doen van uw 14-dagen herroepingsrecht op het moment dat u zich abonneert op de Premium Services voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zodat u er onmiddellijk toegang toe hebt.

De Premium Services bieden u toegang tot bepaalde verbeterde inhoud, functies en functionaliteit (bijv. macro's per gram instellen, een advertentievrije ervaring en per dag). Door u aan te melden voor en gebruik te maken van de Premium-services, inclusief het aanmelden voor gratis proefversies van de Premium-services, stemt u ermee in eventuele vergoedingen of andere gemaakte kosten te betalen die van toepassing zijn op de Premium-services (zoals doorlopende abonnementskosten).

Wanneer u zich aanmeldt voor de Premium Services, moet u uw voorkeursbetaalmethode ("Betaalmethode") aanwijzen en verstrekken. Deze informatie moet volledig en nauwkeurig zijn en het is uw verantwoordelijkheid om deze up-to-date te houden. U machtigt ons uitdrukkelijk om via automatische incasso of ACH van uw Betaalmethode de toepasselijke vergoedingen te innen die in rekening worden gebracht voor de Premium Services en voor alle andere aankopen die u via de Services doet.

U kunt ervoor kiezen om de Premium Services per maand of per jaar te betalen. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze binnen 24 uur voor het einde van de huidige periode worden geannuleerd. U kunt op elk moment annuleren binnen de instellingen van het apparaat, niet binnen de app.

 

5.2 Beëindiging of annulering van Premium Services

Als u de vergoedingen of kosten die verschuldigd zijn voor uw gebruik van de Premium Services niet betaalt, kunnen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen en het probleem op te lossen; we behouden ons echter het recht voor om uw toegang tot de Premium Services uit te schakelen of te beëindigen (en kunnen dit zonder voorafgaande kennisgeving doen).

U kunt de Premium Services op elk moment annuleren. Meer informatie over annuleren vind je  hier . Nadat je je Premium Service hebt opgezegd en een bevestiging hebt ontvangen, kunnen er geen andere wijzigingen in je account worden aangebracht. De opzegging van een Premium-service wordt van kracht aan het einde van uw huidige factureringscyclus en u hebt hetzelfde toegangsniveau tot de Premium-service gedurende de rest van een dergelijke factureringscyclus. Als u bijvoorbeeld maandelijks wordt gefactureerd en gedurende een bepaalde maand opzegt, wordt de hele maand in rekening gebracht en behoudt u toegang tot de Premium-service tot het einde van die maand.

Er zijn geen restituties voor beëindiging of annulering van uw Premium Service. Als u zich niet langer wilt abonneren op een Premium-service, is het uw verantwoordelijkheid om uw Premium-service tijdig op te zeggen, ongeacht of u de Premium-service al dan niet actief gebruikt.

 

5.3 Tariefwijzigingen

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we onze prijzen voor Premium Services op elk moment wijzigen. We zullen u redelijkerwijs op de hoogte stellen van dergelijke prijswijzigingen door de nieuwe prijzen op of via de toepasselijke Premium-service te plaatsen en/of door u een e-mailmelding te sturen. Als u de nieuwe prijzen niet wilt betalen, kunt u de toepasselijke Premium Service annuleren voordat de wijziging van kracht wordt.

 

5.4 Kortings-, coupon- of cadeaucodes

Als je een korting, coupon of cadeaucode voor een Premium Service hebt ontvangen, zijn naast de voorwaarden van de specifieke code de volgende voorwaarden van toepassing. Om een kortings- of couponcode in te wisselen, logt u in op Seed:Everyone Can Plan en voert u de toepasselijke code in om te profiteren van de relevante promotie. Alle kortingen, cadeau- en couponcodes kunnen alleen worden toegepast bij een abonnement op Premium Services en op accounts die nog niet zijn geabonneerd op Premium Services. Kortings-, coupon- en cadeaucodes kunnen niet worden gecombineerd met andere verkopen, promoties of coupons, en kunnen niet worden ingewisseld, terugbetaald, vervangen of ingewisseld voor contant geld of betaling van rekeningen. Er kan een betaalmethode nodig zijn om een kortings- of couponcode in te wisselen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een korting, coupon of cadeaucode te gebruiken voordat deze verloopt, en verlopen codes kunnen niet worden terugbetaald of verlengd. Het is ook uw verantwoordelijkheid om de Premium-service te beëindigen vóór het einde van een gratis of voordelige periode als u niet wilt doorgaan met een Premium-service tegen de normale prijs. De algemene voorwaarden van een specifieke korting, coupon of cadeaucode kunnen aanvullende beperkingen op het gebruik ervan bevatten, inclusief maar niet beperkt tot het type abonnement, de duur van de gratis of scherp geprijsde Premium Service, geldigheidsdata van de coupon en/of aankoophoeveelheden. Seed:Everyone Can Plan behoudt zich het recht voor om kortingen en couponpromoties op elk moment te annuleren.

 

5.5 Gratis proefversies

We bieden soms gratis proefversies van onze Premium-services of andere promotionele aanbiedingen (elk een "gratis proefversie"). Een gratis proefversie geeft u toegang tot de Premium Services voor een bepaalde periode, met details die worden gespecificeerd wanneer u zich aanmeldt voor de aanbieding.

Om u aan te melden voor een gratis proefversie, moet u mogelijk uw gewenste betalingsmethode aan ons doorgeven. Zodra u uw betalingsgegevens invoert, begint uw gratis proefperiode. Er worden pas kosten in rekening gebracht als de gratis proefperiode afloopt.

Tenzij u annuleert voor het einde van de Gratis Proefperiode, of tenzij anders vermeld, wordt uw toegang tot de Premium Service automatisch voortgezet en worden de toepasselijke kosten voor die Premium Service in rekening gebracht via de Betaalmethode die u heeft opgegeven. Alle gemaakte kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, behalve naar eigen goeddunken en in overeenstemming met de regels die gelden voor elke Premium-service. We kunnen u een herinnering sturen wanneer uw gratis proefperiode bijna afloopt, maar we kunnen dergelijke meldingen niet garanderen. Het is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid om te weten wanneer de gratis proefperiode eindigt als u besluit dat u na de gratis proefperiode geen betalende Premium Services-gebruiker wilt worden.

Als u besluit dat u geen betalende Premium Services-gebruiker wilt worden, moet u uw abonnement opzeggen vóór het einde van de gratis proefperiode. Afhankelijk van de toepasselijke Premium-service, kunt u de toegang verliezen zodra u annuleert of aan het einde van de gratis proefperiode. Nadat u uw gratis proefperiode hebt geannuleerd en een bevestiging hebt ontvangen, kunt u de gratis proefperiode niet meer hervatten, zelfs als deze niet voor de gehele duur van de aanbieding is gebruikt.

Premium Service-functies en inhoud kunnen op elk moment veranderen, en we kunnen niet garanderen dat een specifieke functie of inhoud beschikbaar zal zijn voor de gehele gratis proefperiode. De tarieven die van kracht zijn wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefversie, zijn hetzelfde wanneer de gratis proefperiode eindigt, tenzij we u anders informeren. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een gratis proefaanbieding, uw toegang tot de Premium-services tijdens de gratis proefperiode of een van deze voorwaarden zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen of te beëindigen. U mag zich niet tegelijkertijd aanmelden voor meer dan één gratis proefversie van een bepaalde Premium-service, en we behouden ons het recht voor om uw mogelijkheid om te profiteren van meerdere gratis proefversies te beperken.

 

6. Disclaimer met betrekking tot nauwkeurigheid en vertrouwen op inhoud

We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige Inhoud die beschikbaar is via de Diensten, en we verbinden ons er niet toe om dergelijke Inhoud bij te werken.

 

7. Wijzigingen in de voorwaarden

Naarmate de Services groeien en verbeteren, moeten we mogelijk wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden.

 

7.1 Updates van deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen door (i) herziene Voorwaarden op en/of via de Diensten te plaatsen, en/of (ii) u vooraf op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen in de Voorwaarden, over het algemeen via e-mail waar mogelijk, en anders via de Diensten (zoals via een melding op de startpagina van de Seed:Everyone Can Plan-website of in -app). Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast, tenzij wettelijk vereist.

We kunnen u soms vragen om een herziene versie van de Voorwaarden te lezen en expliciet in te stemmen of af te wijzen. In dergelijke gevallen worden wijzigingen van kracht op het moment dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Voorwaarden. Indien u op dat moment niet akkoord gaat, mag u geen gebruik maken van de Diensten. In gevallen waarin we niet om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een gewijzigde versie van de Voorwaarden, wordt de gewijzigde versie van de Voorwaarden van kracht op de datum die in de Voorwaarden is gespecificeerd. Uw keuze om een account aan te houden, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten (ongeacht of u een account bij ons aanmaakt) na die datum houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Voorwaarden zoals gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, mag u de Services niet gebruiken en moet u deze stopzetten.

8. Geen garanties

BEHALVE WAAR WETTELIJK VERBODEN, WIJST Seed:Everyone Can Plan UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET IK EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET. DE DIENSTEN EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR MET ALLE FOUTEN. Zonder het voorgaande te beperken, begrijpt u dat wij, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen garantie geven met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de Diensten of enige Inhoud. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen we niet dat (i) de Services aan uw vereisten zullen voldoen of specifieke resultaten zullen opleveren, (ii) de werking van de Services ononderbroken, virus- of foutvrij of vrij van andere schadelijke elementen of (iii) fouten worden gecorrigeerd. Elk mondeling of schriftelijk advies dat door onze agenten of door ons wordt verstrekt, creëert en creëert geen garantie. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geven we ook geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot enige Inhoud; Met name door gebruikers gegenereerde inhoud wordt geleverd door en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers die die inhoud leveren. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen van andere gebruikers of via de Services, zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt. U erkent daarom uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het gebruik van de Services voor uw eigen risico is en dat het volledige risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning bij u ligt.

9. Beperking van aansprakelijkheid

We bouwen de best mogelijke services voor u, maar we kunnen niet beloven dat ze perfect zullen zijn. We zijn niet aansprakelijk voor verschillende dingen die mis kunnen gaan als gevolg van uw gebruik van de Services.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Seed:Everyone Can Plan, haar dochterondernemingen, partners of draadloze providers onder geen enkele omstandigheid (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) aansprakelijk jegens u of een derde partij voor (a) enige indirecte, incidentele, speciale, vertrouwens-, voorbeeld-, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook; (b) verlies van winst, inkomsten, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen; (c) schade met betrekking tot uw toegang tot, gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services; (d) schade met betrekking tot gedrag of inhoud van een derde partij of gebruiker van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag of inhoud; en/of (e) schade op enigerlei wijze met betrekking tot Inhoud van derden of Producten van derden die via de Diensten worden geopend of gebruikt. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is deze beperking van toepassing op alle claims, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht of Seed:Everyone Can Plan op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en verder wanneer wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt uiteengezet zijn essentiële doel niet heeft bereikt. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Seed:Everyone Can Plan, voor elke claim onder deze Voorwaarden, inclusief voor impliciete garanties, beperkt tot het hoogste bedrag van vijfhonderd dollar (us $ 500,00) of het bedrag dat je hebt betaald ons om de toepasselijke Dienst(en) in de afgelopen twaalf maanden te gebruiken.

In het bijzonder, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit (a) uw gebruik van de Diensten, (b) het gebruik, de openbaarmaking, de weergave of het onderhoud van de Persoonsgegevens van een gebruiker, (c ) enige andere interactie met ons of andere gebruikers van de Diensten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of (d) andere Inhoud, informatie, diensten of goederen die zijn ontvangen via of geadverteerd op de Diensten of ontvangen via een koppelingen die bij de Diensten worden geleverd.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent en stemt u ermee in dat we de Services aanbieden en de prijzen van de Services bepalen op basis van de garantiedisclaimers, vrijstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen uiteengezet in de Voorwaarden, dat deze garantiedisclaimers, releases en aansprakelijkheidsbeperkingen weerspiegelen een redelijke en eerlijke risicoverdeling tussen u en vormen een essentiële basis van de overeenkomst tussen u en ons. We zouden niet in staat zijn om de Services aan u te leveren op een economisch redelijke basis zonder deze vrijwaringen, vrijstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Als u een inwoner van Californië bent: U doet afstand van uw rechten met betrekking tot sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, waarin staat: "een algemene vrijstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van tenuitvoerlegging de vrijwaring, die, indien hij bekend was, zijn schikking met de schuldenaar materieel moet hebben beïnvloed.”

Als u een inwoner van New Jersey bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, beperkt of sluit niets in deze Voorwaarden onze verantwoordelijkheid uit voor verliezen of schade veroorzaakt door Seed:Everyone Can Plan's eigen fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

10. Vrijwaring

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of een andere locatie dan Frankrijk of Duitsland: voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in Seed:Everyone Can Plan, zijn gelieerde ondernemingen en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke boekhoudkundige en advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) de door gebruikers gegenereerde inhoud die u opent of deelt via de Services; (b) uw gebruik van de Diensten, (c) uw activiteiten in verband met de Diensten, (d) uw verbinding met de Diensten, (e) uw schending van deze Voorwaarden, (f) uw gebruik of misbruik van de Persoonsgegevens van een gebruiker , (g) enige schending van de rechten van een andere persoon of entiteit door u, of (h) uw dienstverband met de Services om een andere gebruiker persoonlijk te ontmoeten. We behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons op grond van de Voorwaarden moet vrijwaren, en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims.

Als u een inwoner bent van Frankrijk of Duitsland: Niettegenstaande de vorige paragraaf, stemt u ermee in Seed:Everyone Can Plan, zijn gelieerde ondernemingen en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis als gevolg van uw nalatig of opzettelijk gedrag, inclusief redelijke boekhoudkundige en advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) de inhoud (inclusief door gebruikers gegenereerde inhoud) waartoe u toegang hebt via de services; (b) uw schending van deze voorwaarden, (c) uw gebruik of misbruik van de persoonlijke gegevens van een gebruiker, (d) elke schending van de rechten van een andere persoon of entiteit door u, of (e) uw tewerkstelling van de Services om te voldoen aan een andere gebruiker persoonlijk. We behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons op grond van de Voorwaarden moet vrijwaren, en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims.

Als u een inwoner bent van New Jersey: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, verplicht niets in deze Voorwaarden u tot vrijwaring van claims die voortvloeien uit Seed:Everyone Can Plan's eigen fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

11. Toepasselijk recht

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of een locatie buiten de Europese Unie: deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New York en controlerende Amerikaanse federale wetgeving, zoals van toepassing, zonder rekening te houden met de conflicterende rechtsbeginselen .

Als u een inwoner bent van de Europese Unie: deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende rechtsbeginselen.

12. Geschillen en arbitrage, vrijstelling van class action, jurisdictie en locatie

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten:

Arbitrageovereenkomst

JIJ EN Seed:Iedereen kan AKKOORD GAAT ERMEE AKKOORD OM ALLE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE DIENST (EEN "GESCHIL") AAN BINDENDE ARBITRAGE IN TE STELLEN. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaan u en Seed:Everyone Can Plan ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Services (een "Geschil") zullen worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de Federal Arbitration Act ( Titel 9 van de United States Code), die van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze arbitrageovereenkomst (“Arbitrageovereenkomst”). Bij arbitrage worden geschillen beslecht door een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, is ontdekking beperkter dan in de rechtbank en is de beslissing van de arbiter onderworpen aan beperkte toetsing door rechtbanken. De arbiter kan op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank, met inbegrip van geldelijke schadevergoedingen, voorlopige voorzieningen en declaratoire voorzieningen. Een uitspraak over de uitspraak van de arbiter kan worden gedaan in elke rechtbank die daarvoor bevoegd is. Dergelijke geschillenbeslechtingsprocedures worden alleen op individuele basis gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Behalve waar dit verboden is, stemmen u en wij ermee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve arbitrage van geschillen met betrekking tot uw algemeen gebruik van de diensten onder de consumentenarbitrageregels van de American Arbitration Association. Bezoek alstublieft  www.adr.org  voor meer informatie over arbitrage.

Elke arbitrage tussen u en ons, voor zover nodig, zal op afstand worden uitgevoerd zoals hieronder aangegeven.

De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd. Een enkele onafhankelijke en onpartijdige arbiter zal worden benoemd in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association. De arbiter beslist over alle kwesties met betrekking tot de afdwingbaarheid, interpretatie, reikwijdte en toepassing van deze arbitrageovereenkomst (inclusief "gateway"-kwesties van arbitrage, of de arbitrageovereenkomst gewetenloos of illusoir is en enige verdediging tegen arbitrage), en deze voorwaarden, behalve dat een rechtbank elke vraag met betrekking tot de geldigheid of afdwingbaarheid van de vrijstelling van class action zoals uiteengezet in deze arbitrageovereenkomst kan oplossen. Het begrip "Geschil" en de arbitragevereiste zullen ruim worden opgevat.

Zowel u als wij komen overeen om de volgende regels na te leven, die bedoeld zijn om het geschillenbeslechtingsproces te stroomlijnen en de kosten en lasten voor alle betrokkenen te verminderen:

de arbitrage zal telefonisch, online plaatsvinden en/of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke opmerkingen, op de specifieke manier die wordt gekozen door de partij die de arbitrage initieert;

de arbitrage vereist geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen, tenzij de partijen onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen; en

elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.

Behoudens buitengewone omstandigheden, doet de arbiter zijn of haar beslissing binnen 120 dagen na de datum waarop de arbiter is benoemd. In het belang van de rechtspleging kan de arbiter deze termijn met nog eens 30 dagen verlengen. Alle arbitrageprocedures zullen voor het publiek gesloten zijn en vertrouwelijk zijn en alle gegevens die daarop betrekking hebben zullen permanent worden verzegeld, behalve indien nodig om een gerechtelijke bevestiging van de arbitrale uitspraak te verkrijgen. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn en zal een verklaring bevatten waarin de redenen voor het afwijzen van een claim worden beschreven.

U erkent en begrijpt ook dat, met betrekking tot enig geschil met ons dat voortvloeit uit of verband houdt met uw keuze om een account te onderhouden, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten:

U geeft uw recht op een juryrechtspraak op;

U geeft uw recht op om op te treden als vertegenwoordiger, als particulier procureur-generaal of in een andere representatieve hoedanigheid, of om deel te nemen als lid van een klasse van eisers, in een rechtszaak waarbij een dergelijk geschil betrokken is; en

U moet een claim indienen binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim is ontstaan, anders wordt deze voor altijd verjaard.

De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt beheerst door de regels van de American Arbitration Association. Seed:Everyone Can Plan vergoedt u voor die kosten tot $ 5.000, tenzij de arbiter bepaalt dat uw claims onbeduidend zijn. Evenzo zal Seed:Everyone Can Plan geen advocatenhonoraria en -kosten in arbitrage vragen, tenzij de arbiter bepaalt dat uw claims onbeduidend zijn.

NIETTEGENSTAANDE ALLES IN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST, KUNT U KIEZEN OM UW CLAIM VOOR DE RECHTBANK IN TE STRIJDEN EN NIET DOOR ARBITRAGE ALS U ZICH UIT DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST ZIET BINNEN 30 DAGEN VANAF DE EERDERE VAN: (1) DE DATUM DIE U AANVAARDT OF DEZE VOORWAARDEN, (2) DE DATUM DAT U VOOR HET EERST AKKOORD GEEFT OF AKKOORD GEEFT MET EEN OVEREENKOMST MET SEED: IEDEREEN KAN PLANNEN DIE EEN ARBITRAGEBEPALING BEVATTEN. De opt-out-kennisgeving moet uiterlijk op de toepasselijke deadline worden afgestempeld en gemaild naar: legal@everyonecanplan.com. De opt-out-kennisgeving moet vermelden dat u niet akkoord gaat met deze arbitrageovereenkomst en moet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. Deze procedure is de enige manier waarop u zich kunt afmelden voor deze arbitrageovereenkomst, en als u zich niet strikt aan deze procedure en de toepasselijke deadline houdt, wordt de opt-outkennisgeving automatisch ongeldig. Als u zich afmeldt voor de arbitragebepaling, blijven alle andere delen van deze Arbitrageovereenkomst van toepassing.

Als deze arbitragebepaling nietig blijkt te zijn, dan zijn alle geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden tussen ons onderworpen aan de jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in New York, New York, en onderwerpen u en wij hierbij aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van deze rechtbanken. Jij en Seed:Everyone Can Plan zijn het erover eens dat als een Geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank komt in plaats van arbitrage: (1) jij en Seed:Everyone Can Plan afstand doen van elk recht op een juryrechtspraak; (2) het Geschil zal uitsluitend plaatsvinden op een individuele, niet-klasse, niet-representatieve basis; en (3) noch jij, noch Seed:Everyone Can Plan mag een groepsvertegenwoordiger of groepslid zijn of anderszins deelnemen aan een klassen-, vertegenwoordiger-, geconsolideerde of particuliere procureur-generaalprocedure.

Deze overeenkomst om te arbitreren belet u of Seed:Everyone Can Plan niet om voorlopige rechtsmiddelen te zoeken ter ondersteuning van arbitrage, inclusief maar niet beperkt tot bevelen om een gerechtelijke procedure op te schorten, arbitrage af te dwingen of een arbitrale uitspraak te bevestigen, van een bevoegde rechtbank. Bovendien belet deze overeenkomst om te arbitreren u of Seed:Everyone Can Plan niet om (i) bij de juiste rechtbank van bevoegde jurisdictie een tijdelijk straatverbod, voorlopige voorziening of andere voorlopige of bewarende maatregelen aan te vragen, of (ii ) hulp zoeken bij een staats- of federale rechtbank voor geschillen met betrekking tot een schending of mogelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten van Seed:Everyone Can Plan.

Als je een inwoner bent van de Europese Unie: Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden die het tegendeel aangeeft, als er een geschil is dat jij en Seed:Everyone Can Plan niet kunnen oplossen, heb je het recht om een klacht in te dienen via  http://ec.europa.eu/consumers/odr . Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, nemen we niet deel aan een ADR-regeling.

Bovendien beperkt niets in deze Voorwaarden uw rechten om een vordering in te stellen tegen Seed:Everyone Can Plan bij de plaatselijke rechtbanken van uw woonplaats. Alle geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden tussen u en Seed:Everyone Can Plan zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in uw woonplaats, of de rechtbanken in Nederland, en u en wij onderwerpen ons hierbij aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van deze rechtbanken.

Als je een inwoner bent van Finland: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, als er een geschil is dat jij en Seed:Everyone Can Plan niet kunnen oplossen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke  Raad voor consumentengeschillen  of een andere overeenkomstige instantie.

Als je een inwoner bent van Denemarken: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, als er een geschil is dat jij en Seed:Everyone Can Plan niet kunnen oplossen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Deense Mededingings- en Consumentenautoriteit (Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Centrum voor Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail:  cfk@kfst.dk ).

Als u een inwoner bent van Zuid-Korea: Niettegenstaande enige tegenstrijdigheid in deze Voorwaarden, beperkt niets in deze Voorwaarden uw rechten om een vordering in te stellen tegen Seed:Everyone Can Plan bij de plaatselijke rechtbanken van uw woonplaats.

13. Internationale voorwaarden

Als u geen inwoner van de Verenigde Staten bent en u toegang hebt tot onze Services van buiten de Verenigde Staten, stemt u ermee in bepaalde informatie buiten uw locatie naar ons over te dragen en dat u alle wetten die op u van toepassing zijn, zult naleven.

We bieden onze Services aan voor een wereldwijde gemeenschap van gebruikers. Onze servers en activiteiten bevinden zich echter voornamelijk in de Verenigde Staten, en ons beleid en onze procedures zijn voornamelijk gebaseerd op de Amerikaanse wetgeving. Daarom zijn de volgende bepalingen specifiek van toepassing op gebruikers buiten de Verenigde Staten: (i) u stemt in met de overdracht, opslag en verwerking van uw informatie, inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers gegenereerde inhoud en alle persoonlijke gegevens, om en in de Verenigde Staten en/of andere landen; (ii) als u de Services gebruikt vanaf een locatie onder embargo van de Verenigde Staten, of als u op de lijst van "Specially Designated Nationals" van het Amerikaanse ministerie van Financiën staat, bent u niet geautoriseerd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services; en (iii) u stemt ermee in te voldoen aan alle lokale wetten, regels en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten, regels en voorschriften die van kracht zijn op de locatie waar u woont en de locatie van waaruit u toegang krijgt tot de Services. De Diensten zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of locatie waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving, of die Seed:Everyone Can Plan of zijn gelieerde ondernemingen zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of locatie.

De namen die in deze voorwaarden, het privacybeleid en alle bijbehorende functies of documentatie voor landen of regio's worden gebruikt, zijn gebaseerd op de terminologiedatabase van de Verenigde Naties.

Als u een inwoner bent van de Europese Unie, Hong Kong (SAR van China), Rusland, Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, dient u er rekening mee te houden dat bepaalde rechtsgebieden de vrijstelling of beperking van bepaalde garanties niet toestaan , aansprakelijkheden of schade onder dwingend recht, dus sommige van de uitsluitingen en beperkingen in deze Voorwaarden zijn mogelijk niet op u van toepassing. Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor (1) frauduleuze verklaringen door ons, (2) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag, of (3) niet-uitvoering van enige materiële contractuele verplichting.

Als u een inwoner bent van Nieuw-Zeeland: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, beperkt of sluit niets in deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid of uw rechten uit als u een consument bent in de zin van de Consumer Guarantees Act 1993 of de Fair Trading Act 1986.

Als u een inwoner bent van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk of Finland: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, worden de kwalificatie "voor zover wettelijk toegestaan" en andere kwalificaties met een soortgelijk effect geacht overal uit de Voorwaarden te zijn verwijderd het verschijnt en zal geen kracht en effect hebben.

Als u een ingezetene van Japan bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, beperkt of sluit niets in deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid of uw rechten uit als u een consument bent in de zin van de Consumer Contract Act.

Als u een inwoner bent van Zuid-Korea: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, zal elke wijziging van deze Voorwaarden voorafgaand aan de ingangsdatum ervan op de website worden aangekondigd; op voorwaarde dat als u niet de intentie uitdrukt om een dergelijke wijziging of wijziging te weigeren na een redelijke termijn na een dergelijke aankondiging, wordt aangenomen dat u hebt ingestemd met een dergelijke wijziging of wijziging.

14. Overleven

Als onze relatie of deze voorwaarden eindigen, zal dit geen van onze andere rechten of rechtsmiddelen beperken, en enige bepaling van deze voorwaarden die moet blijven bestaan om de bedoeling en het doel van deze voorwaarden correct uit te voeren, zal de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot Secties 2 (Eigendom en gebruik van inhoud), 8 (Geen garanties), 9 (Beperkingen van aansprakelijkheid), 10 (Schadeloosstelling), 12 (Geschillen en arbitrage, jurisdictie en locatie) en 14 (Overleven).

15. Diversen

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van de Voorwaarden of uw gebruik van de Services. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Diensten.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht. volle kracht en effect.

U mag uw account of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We hebben het recht om, naar eigen goeddunken, alle of een deel van onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen of toe te wijzen en hebben het recht om externe contractanten te delegeren of te gebruiken om onze taken en verplichtingen onder deze Voorwaarden en in verband met de diensten.

Onze kennisgeving aan u via e-mail, gewone post of kennisgevingen of links die worden weergegeven in verband met de Services, vormt een aanvaardbare kennisgeving aan u onder de Voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een kennisgeving als e-mail in quarantaine is geplaatst door uw e-mailbeveiligingssysteem (bijv. de map "junk" of "spam") of als u uw e-mailadres niet bijwerkt. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen achtenveertig uur nadat deze is verzonden via e-mail of gewone post. In het geval dat een kennisgeving wordt gedaan via links die worden weergegeven in verband met de Services, wordt deze geacht te zijn ontvangen vierentwintig uur nadat deze voor het eerst is weergegeven.

16. Neem contact met ons op

Als u feedback, vragen of opmerkingen over de Services heeft, neem dan per e-mail ( support@everyonecanplan.com ) contact op met ons ondersteuningsteam en vermeld als onderwerp "Tv: –Seed:Everyone Can Plan Gebruiksvoorwaarden". Zorg ervoor dat u in elke e-mail of post uw volledige naam, e-mailadres, postadres en elk bericht vermeldt.

bottom of page